Využite náš vernostný program a získajte automatické zľavy! Vďaka registrácii sa môžete stať VIP zákazníkom!

Domov / Podmienky vrátenia peňazí

Podmienky vrátenia peňazí

 

Vzorové poučení a Vzorový formulář          na stažení zde

Vzorové poučení spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorový formulář pro odstoupení od těchto smluv

 

Vzorové poučení spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory

 

Právo odstoupit od smlouvy

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí uplynutím 14 dnů ode dne následujícího po dni

  • v případě koupě zboží:kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
  • v případě smlouvy, jejímž předmětem je dodávka více kusů zboží. Které jsou dodávány samostatně:  „kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední kus zboží.“
  • v případě smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží sestávajícího z několika položek nebo částí:  „kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední položku nebo část dodávky zboží.“

 

Odstoupit od této smlouvy můžete jakýmkoli jednoznačným prohlášením adresovaným na adresu:

 

         Sportcarp Vápeník a Šaravec, s.r.o.

Tuněchody 8

537 01

         Česká republika

 

(například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty).

Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než námi nabízený nejlevnější způsob dodání). Pro vrácení peněžních prostředků použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Přijaté peněžní prostředky můžeme vrátit až po obdržení vráceného zboží nebo až prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašle zpět nebo je předejte na adrese:

 

Sportcarp Vápeník a Šaravec, s.r.o.

Tuněchody 8

537 01

         Česká republika

 

Lhůta se považuje za zachovalou, pokud nám zboží odešlete před uplynutím 14 dnů.

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.

 

Odstoupení od smlouvy

 

Adresát:

Sportcarp Vápeník a Šaravec, s.r.o.

IČ: 25934015

se sídlem Tuněchody, Tuněchody 8, PSČ 537 01

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15745

obchod@sportcarp.cz       +420 606 631 285

 

Oznamuji/oznamujeme*, že tímto odstupuji/odstupujeme* od smlouvy o koupi tohoto zboží:

 

Kód produktů / popis zboží a počet kusů, které vracíte, pokud odstupujte pouze od části kupní

smlouvy:

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Zboží Vám na své náklady posílám zpět. Peněžitá plnění po zrušení kupní smlouvy mi po obdržení zboží zašlete

na účet číslo:___________________________________

 

Datum objednání_____________________

 

Datum obdržení______________________

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů*_________________________

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů*_________________________________

 

                                                     _________________________________

 

                                                     _________________________________

 

                                                     _________________________________

 

 

 

Datum______________________                         Podpis spotřebitele/spotřebitelů*____________________

 

 

   

*Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.